Overslaan en naar de inhoud gaan

De Blauwe Cluster

 

 

De Blauwe Cluster ambieert duurzame groei voor de mariene sector, en is daarom specifiek toegewijd aan de zes domeinen die in de figuur hierboven worden aangegeven. Bovenop deze domeinen zijn er ook twee overkoepelende concepten "slimme zee" en "ecosysteembenadering". Het SUMES projects past perfect in dat laatste overkoepelende concept. 

Het fysische en biologische mariene milieu vormt de basis voor economische activiteiten, en omgekeerd zetten deze activiteiten druk op het milieu en de gemeenschap. Binnen het doel van dit project wordt gefocust op drie brede categorieën: (1) diensten die tastbare en oogstbare goederen voortbrengen zoals vis, schaaldieren en zeewier voor voedsel, ruw grondstoffen, algen en mineralen; (2) diensten met betrekking tot preventie zoals erosie- en kustbescherming, waterzuivering en koolstofopslag; en (3) culturele diensten met daarbij niet-materiële voordelen zoals recreatie en toerisme, alsook alle spirituele, intellectuele en culturele voordelen. Kustgebieden hebben steeds kansen geboden voor landelijke ontwikkelingen en rijkdom, via de creatie van jobs in verschillende industrietakken zoals visserij, aquacultuur en toerisme. Onze (socio-)economische activiteiten zijn dus sterk aangedreven door de ecosysteemdiensten van het mariene milieu. Daarom dient een ecosysteembenadering toegepast te worden op de mariene economie, met aandacht voor de fysische en biologische omgeving waarin deze werkt. 

Het transversale aspect van de ecosysteembenadering is te zien in de integratie in elk van de domeinen van de Blauwe Cluster. De Blauwe Cluster domeinen hebben de ambitie om alle aspecten van ecosystemen te bevatten in ontwikkelingen binnen de economische activiteiten, omdat de ecosysteembenadering ambieert om waardevolle ecosysteemdiensten te leveren. De inclusie van de ecosysteembenadering in de agenda van de maritieme sector van het begin is een opportuniteit voor de implementatie van innovatieve activiteiten die samenwerken met de natuurlijke omgeving. 

In een ecosysteembenadering dienen enkel activiteiten geïmplementeerd te worden die zowel hedendaagse als toekomstige gebruiken van de mariene ecosystemen ondersteunen, en waar dus de duurzaamheid gegarandeerd is. Veel gebruikte methoden om de potentiële impact en risico's van menselijke activiteiten op het ecosysteem in te schatten zijn de 'Life Cycle Assessment' (LCA) en 'Environmental Risk Assessment' (ERA). Binnen het concept van ecosysteemdiensten, laten deze methodes toe om (1) de duurzaamheid op een uitgebreid manier in te schatten door de lokale en globale impact te kwantificeren, en (2) het sturen van de ontwikkelingen binnen de blauwe economie door aandacht te besteden aan de effecten op het functioneren van het ecosysteem, zodat deze bewaard of verbeterd worden. Een ecosysteembenadering tracht dus de voorziening van waardevolle ecosysteemdiensten te behouden voor toekomstige generaties, op een manier die tegemoetkomt aan de ecologische, economische en sociale objectieven van de agenda van de maritieme sector. 

De nood voor dergelijke holistische aanpak wordt steeds duidelijker, en is inherent aan de ecosysteembenadering. Het duurzaamheidsframework laat uiteindelijk de ontwikkeling van specifieke maatregelen toe die, bijvoorbeeld, de continuïteit verzekeren van ecosysteemdiensten. Het SUMES project valt perfect binnen het overkoepelend concept, omdat het model kan toegepast worden binnen verschillende domeinen zoals hernieuwbare energie, aquacultuur, zandextractie en kustbescherming. Door middel van dit perspectief, past het project binnen de strategie van de Blauwe Cluster om verder duurzame activiteiten te ontwikkelen in het marien milieu.