Overslaan en naar de inhoud gaan

Over SUMES

 

ONZE MISSIE:

  • Onderzoeken van de relaties tussen leefgebieden, ecosysteemdiensten en het functioneren van processen binnen diezelfde ecosystemen, met focus op het Belgisch Continentaal Plat
  • Verifiëren van de potentiële onbalansen binnen vraag en aanbod van ecosysteemdiensten
  • Begrijpen en meten van de voordelen en belasting van mariene activiteiten op het milieu
  • Sturen naar duurzaam gebruik van de Noordzee en verder, door acties te identificeren om verbeteringen aan te brengen in het ontwerp, de technologie en de processen van verschillende activiteiten
  • Identificeren van kennishiaten om tot een volwaardige duurzaamheidsbeoordeling te komen, als input voor de opzet van de nodige monitoring

 

 

Het mariene milieu is vitaal voor zowel het welzijn van de mens als de wereldeconomie, en dat door de vele ecosysteemdiensten (ES) die het voorziet. Zeeën en oceanen dragen bij tot voedsel- en energievoorziening, toerisme, beschikbare grondstoffen, en creëert immense opportuniteiten voor economische groei, tewerkstelling en ontwikkeling. Als een gevolg daarvan staan sommige mariene gebieden onder enorme druk door overexploitatie, vervuiling en biodiversiteitsverlies door de vele menselijke activiteiten die er plaatsvinden. Vooral het Belgisch Continentaal Plat (BCP), een relatief klein gebied van 3500 km², is een van de drukst 'gebruikte' mariene gebieden ter wereld. De activiteiten die hier plaatsvinden zijn talrijk en divers, met o.a. scheepvaart, visserij, baggeren, zandextractie, toerisme en militaire oefeningen. 

De meeste van deze activiteiten hebben een sterke invloed op het omringende milieu, de leefgebieden en de mariene fauna en flora. Er wordt daarom vandaag ingezet op multifunctioneel gebruik van de mariene gebieden, maar het combineren van activiteiten moet met voorzorg overwogen worden om overexploitatie of schade aan de natuur te vermijden. Er moet daarom gestreefd worden naar een optimaal gebruik van mariene voorzieningen in een multifunctionele context, door te onderzoeken hoe en waar verschillende activiteiten kunnen gecombineerd worden op een manier dat deze tegemoetkomen aan de vereisten voor industrie en maatschappij zonder onomkeerbare schade aan te brengen aan het mariene milieu. Zo kan in de toekomst het behoud van een gezond marien milieu optimaal gecombineerd worden met toenemende economische en maatschappelijke activiteiten. 

Het SUMES project tracht een grondige kennis te verwerven van mariene ecosystemen, hun werking, de ecosysteemdiensten die ze voorzien versus de diensten die we vereisen, en potentiële voor- en nadelige effecten van de volledige 'value chain' van menselijke activiteiten op het lokale en globale milieu. Dit omvat het ontwikkelen en toepassen van een uitgebreide en kwantitatieve beoordelingsmethode voor duurzaamheid, door het integreren van 'Life Cycle Assessment' (LCA), 'Ecological Risk Assessment' (ERA) en 'Ecosystem Services Assesment' (ESA). Dit laat industrie en beleidsmakers toe om project-gerelateerde investeringen te toetsen en competitieve casussen te ontwikkelingen met duurzame producten en diensten. Deze methodiek zal gedemonstreerd en getest worden voor het BCP. Deze demonstratie includeert offshore windmolenparken, alsook een geavanceerde casus die windenergie combineert met de productie van mosselen.